Als uw dierenarts een van de diagnoses onder “Paarden” of “Honden” heeft gesteld of als uw dier zonder duidelijke oorzaak kreupelt, stijver wordt, zich minder graag op de rug laat borstelen, moeilijker springt of minder graag loopt, kan dierfysiotherapie uw dier helpen. Ook als een dier met een stoornis aan het bewegingsapparaat onvoldoende reageert op pijnmedicatie, of als pijnmedicatie nadelig is voor het dier, wordt normaal gesproken verwezen naar een dierenfysiotherapeut.
Zowel mensen als dieren kunnen last hebben van problemen, blessures en stoornissen in het bewegingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, pezen, huid, zenuwweefsel). Net als mensen kunnen ook dieren daarom behandeld worden door middel van fysiotherapie.
Dierfysiotherapie is een, door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, erkend en beschermd beroep sinds 1992.
Om dit beroep te mogen uitoefenen moet een dierfysiotherapeut na de HBO-opleiding humane fysiotherapie (4 jaar) en de nodige werkervaring in dit werkveld nog 1,5 jaar studeren voor dierfysiotherapeut. Deze post-HBO opleiding genaamd ‘Fysiotherapie bij Dieren’ is in Nederland alleen te volgen aan het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld. Na afronding van deze opleiding moet de dierfysiotherapeut zich registreren bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Voor een preventieve controle, trainingsadvies of check is het niet nodig van te voren een afspraak te hebben gemaakt bij de dierenarts. Ik licht de dierenarts dan na afloop in. Mocht ik toch een probleem constateren, dan zal ik u adviseren toch een afspraak te maken bij de dierenarts.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
 
Ik heb het beste met uw dier voor. In alle eerlijkheid en met alle liefde zal ik uw dier benaderen, onderzoeken en behandelen. Samen met u zal ik objectief uw vraagstuk en het probleem bekijken. Graag zet ik mij samen met u in om ons doel te bereiken. Hierbij vind ik het belangrijk te blijven overleggen en subdoelen te stellen en deze ook steeds te evalueren. Ik wil een waardevolle bijdrage leveren vanuit een praktische benadering. U kunt op mijn volledige inzet rekenen, ik zal u en uw dier te allen tijde oprecht en vakkundig ontvangen. Hierbij is wel van belang dat ook u in de spiegel durft te kijken en ook fouten of problemen die eventueel bij u liggen, durft te erkennen, te benoemen en op te lossen.
Indien ik expertise, welke niet binnen mijn bereik ligt, noodzakelijk acht, zal ik deze met u overleggen. Denk hierbij aan een chiropractor, bitfitter of trianingsmethode. Mijn doel is een gelukkig dier en tevreden eigenaar. 
 
Meestal zijn 3 behandelingen voldoende. Soms kan één behandeling plus een vervolgafspraak voor controle al voldoende zijn. Als de behandeling is afgesloten schrijf ik een rapport dat ik aan uw verwijzend dierenarts zal doen toekomen.
Het stappenplan dat wij zullen doorlopen ziet er schematisch als volgt uit: